Pirmadienis, 18. Vasaris 2019

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
logo.gif
Koks bus IT BE 2013 metais? PDF Spausdinti El.paštas
Parašė Aidas Žandaris   
Trečiadienis, 25 Gegužė 2011 20:37

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo diskusija apie IT Brandos egzamino struktūrą (nuo 2013 m.). Kadangi buvau vienas iš iniciatorių tokio svarstymo ir tuo pačiu – vienas iš dalyvių, tad trumpai pristatysiu tai, kas man atrodė svarbiausia šiame susitikime. Kai kur pridėsiu savo nuomonę...

Pirmiausia buvo pateiktas drastiškas siūlymas iš viso naikinti IT brandos egzaminą. Manyčiau, kad tokio siūlymo tikslas – „išgąsdinti“, kad nustotume drumsti ramų egzamino programos rengėjų (ir autorių) gyvenimą... Džiaugiuosi, kad viceministras V. Bacys „nepakibo“ ant šio kabliuko atmetė siūlymą, kaip nekonstruktyvų.

UPC atstovai ir toliau bandė piršti idėją, kad paliktume viską, kaip yra projekte (egzaminą sudarytų „Bendroji dalis“ + programavimas) , o „Duomenų bazes“ ar „Elektroninę leidybą“ pasirinkusiems mokiniams siūlykime  „Brandos darbą“. Diskusijoje paaiškėjo, kad „Brandos darbo“ idėja dar nesusigulėjusi, nežinoma net koks bus jo statusas, tad apskritai dar ne laikas apie ją kalbėti... Be to, „Brandos darbas“ – tai ne alternatyva egzaminui. Tai mokinio laisvai pasirenkamas dalykas (gali nesirinkti ir jokio). „Brandos darbas“ turi liudyti tai, kad mokinys buvo pasirinkęs jam įdomią sritį, domėjosi ja, gilinosi ir ta tema parengė savarankiškai „Brandos darbą“. ŠMM ketina tartis su aukštųjų mokyklų ir kolegijų atstovais, kad stojantiesiems už „Brandos darbą“ būtų skiriama papildomų balų. Bet tai ateities klausimas, kai bus aiškūs „Brandos darbo“ reikalavimai.

Rimčiausia problema UPC atstovai kėlė, kaip „surikiuoti“ mokinius į vieną eilę (pažymių požiūriu), jei vieni laikys IT+ Programavimas, kiti – IT + „Duomenų bazės“, o treti – IT + „Elektroninė leidyba“. Moduliai savo prigimtimi labai skirtingi (pirmasis – matematikos praktinio taikymo atmaina, antrasis – balansuoja ties riba tiksliųjų mokslų ir bendrųjų naudojimosi IT įgūdžių, trečiasis – menai + IT taikymai). Dabartinis norminis vertinimas absoliučiai netinka bent kam, kas link menų... (nors apskritai, ar jis kam nors tinka??? – juk jei geriausias iš 100 balų surinko 30, tai jo įvertinimas vis tiek bus „dešimt“, nors dalyko jis praktiškai neišmano... kriterinio vertinimo atveju jam būtų rašoma geriausiu atveju „penki“...). Susitikime buvo užsiminta, kad rimtai svarstoma kai kurių dalykų vertinimui atsisakyti norminio vertinimo. Rimčiausi kandidatai – kalbos. Tad buvo iškeltas klausimas – o gal ir IT nereikalingas norminis vertinimas? 

Labiausiai programavimo IT egzamine pageidauja KTU. Buvo minėta, kad gautas raštas iš KTU su išsakyta nuomone, kad stojantiesiems neužskaitys egzamino, jei nebus programavimo dalies. Būtent atsižvelgiant į tai pateikiau siūlymą apie trijų atmainų IT egzaminą (priklausomai nuo modulio, kurį rinkosi mokinys). Ir kad tas mokinio pasirinkimas (ir laikytas egzaminas) būtų aiškiai įvardintas jo priede prie atestato (kuriame išvardijami pažymiai). Pavyzdžiui, galėtų būti IT eilutėje greta pažymio įrašoma:

  • Informacinės technologijos (Programavimas)
arba
  • Informacinės technologijos (Duomenų bazės)
arba
  • Informacinės technologijos (Elektroninė leidyba)
Toks įrašas turėtų tenkinti KTU (manau, kad ir VU MIF ir kitas aukštąsias, kurioms tai aktualu). Kiti įrašai būtų pagrindas diskusijai su aukštosiomis mokyklomis ir kolegijomis, kad pavyzdžiui, IT egzaminas su „Duomenų bazėmis“ būtų „įskaitinis“ stojantiems mokytis vadybos (jų dabar daug yra...) ir kai kurių kitų specialybių. Analogiškai galima būtų tartis dėl IT egzamino su „Elektronine leidyba“, kad jis būtų „įskaitinis“ stojantiems į žurnalistiką, leidybą, bibliotekininkystę ir kt. šios šakos specialybes. O gal daugiau menų specialybių pripažintų IT egzaminą „įskaitiniu“. Taigi lauktų ŠMM ir aukštųjų mokyklų derybos.

Susitikime buvo užsiminta ir apie galimybę stojantiems į kai kurias specialybes leisti „įskaitinio“ egzamino pažymio alternatyvas, pavyzdžiui, „matematika arba informacinės technologijos (programavimas)“
(panašiai, kaip dabar kai kur yra „istorija arba geografija“).

Na ir pabaigai apie egzamino programos rengėjų prasprūdusį nuogastavimą... Pasirodo, kad „IT egzamino programos“ rengėjai/autoriai nelabai įsivaizduoja, kaip parengti egzamino užduotį „Duomenų bazių“ ir „Elektroninės leidybos“ moduliams... Čia jau net komentarų pritrūksta... Nors ir sąžiningai buvo prisipažinta...

Tai tokie svarstymai vyko. Kokie rezultatai bus (jeigu bus) – laikas parodys. Dabar jau sprendimai nebe mūsų rankose. Kas nuo mūsų priklausė – lyg ir viską padarėme...
----
Susitikime/diskusijoje dalyvavo:
ŠMM: viceministras Vaidas Bacys, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė atsakinga už IT Marytė Skakauskienė.
UPC atstovai: direktorius Giedrius Vaidelis, pavaduotoja Saulė Vingilienė, ir Povilas Leonavičius
Egzamino programos rengėjomis buvo pristatytos Nijolė Kriščiūnienė ir Ieva Mackevič (iki nežinojau, kas rengė IT egzamino projektą...).
LInMA atstovavo Rasa Alaburdienė ir Aidas Žandaris... (kiti, deja, negalėjo atvykti).

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 25 Gegužė 2011 20:46