Antradienis, 18. Gruodis 2018

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
logo.gif
Nauji higienos normų reikalavimai IT klasėms PDF Spausdinti El.paštas
Parašė Aidas Žandaris   
Sekmadienis, 21 Kovas 2010 16:05

2010 metų sausio 22 dieną įsakymu Nr. V-60 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtimo naują higienos normą HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Įsakymo dokumento saitas; higienos normos dokumento saitas). Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų mokyklose įrengimo reikalavimai:

  • 36.1. visi kompiuterio įrenginiai turi atitikti teisės akto [Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo] reikalavimus ir būti nepavojingi mokinių sveikatai;
  • 36.2. atstumas nuo vaizduoklio ekrano iki mokinio akių turi būti ne mažesnis kaip 40 cm;
  • 36.3. stacionari kompiuterizuota vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad mokinys galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti;
  • 36.4. stalas ir jo paviršius turi būti toks, kad būtų galima patogiai išdėstyti vaizduoklį, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius, stalo paviršius turi būti matinis;
  • 36.5. draudžiama prie vieno vaizduoklio sėdėti daugiau kaip vienam mokiniui;
  • 36.6. atstumas nuo vieno vaizduoklio ekrano iki kito vaizduoklio užpakalinio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

Kompiuterių stalų apšvietimo reikalavimai:

  • 63. Visose mokyklos patalpose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės pateiktos šios higienos normos 2 lentelėje.
Patalpos pavadinimas Apšvieta (lx), ne mažiau kaip Paviršius, kuriam taikoma apšvieta
3. Informacinių technologijų kabinetas

300 (ne daugiau kaip 500)

Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

100 (ne daugiau kaip 250) Vaizduoklio vertikalus paviršius

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 15 Balandis 2010 21:37